Skip to the content
Menu

Отчети

Тримесечен Отчет За Касовото Изпълнение Към 30.06.2022

Изтегляне: 542KB

Тримесечен Отчет За Операциите И Наличностите По Сметките За Чужди Средства Към 30.06.2022 Г

Изтегляне: 536KB

Отчет За Касовото Изпълнение На Бюджета Към 30.06.2022 Г

Изтегляне: 542KB

Отчет За Изпълнението На Бюджета С Тримесечна Информация За Разходите По Бюджетни Програми На НБКСРС Към 30.06.2022

Изтегляне: 181KB

Отчет За Операциите И Наличностите По Сметките За Чужди Средства Към 30.06.2022 Г

Изтегляне: 539KB

Отчет За Извършените Разходи Във Връзка С Мерките За Предотвратяване Разпространението На COVID 19 И Лечението Му, Мерки За Подкрепа На Бизнеса И Социални Мерки Към 30.06.2022 Г

Изтегляне: 228KB

Отчет За Операциите И Наличностите По Сметките За Чужди Средства Към 31.05.2022 Г

Изтегляне: 539KB

Отчет За Извършените Разходи Във Връзка С Мерките За Предотвратяване Разпространението На COVID 19 И Лечението Му, Мерки За Подкрепа На Бизнеса И Социални Мерки Към 31.05.2022 Г

Изтегляне: 228KB

Отчет За Касовото Изпълнение На Бюджета Към 31.05.2022 Г

Изтегляне: 542KB

Отчет За Извършените Разходи Във Връзка С Мерките За Предотвратяване Разпространението На COVID 19 И Лечението Му, Мерки За Подкрепа На Бизнеса И Социални Мерки Към 30.04.2022 Г

Изтегляне: 228KB

Отчет За Касовото Изпълнение На Бюджета Към 30.04.2022 Г

Изтегляне: 542KB

Отчет За Операциите И Наличностите По Сметките За Чужди Средства Към 30.04.2022 Г

Изтегляне: 539KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 541KB

Тримесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 536KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 542KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на НБКСРС към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 181KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 538KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 228KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2022 г.

Изтегляне: 541KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2022 г.

Изтегляне: 539KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 28.02.2022 г.

Изтегляне: 227KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2022 г.

Изтегляне: 541KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2022 г.

Изтегляне: 538KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.01.2022 г.

Изтегляне: 227KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2021 г.

Изтегляне: 542KB

Тримесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2021 г.

Изтегляне: 539KB

Отчет за изпълнение на програмния бюджет за 2021 г.

Изтегляне: 404KB

Тримесечен отчет за разходите по бюджетни програми към 31.12.2021 г.

Изтегляне: 16KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на НБКСРС към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 182KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 542KB

Тримесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 539KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 229KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 539KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 542KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.08.2021 г.

Изтегляне: 229KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.08.2021 г.

Изтегляне: 539KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.

Изтегляне: 543KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.07.2021 г.

Изтегляне: 229KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2021 г.

Изтегляне: 539KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г.

Изтегляне: 543KB

Отчет за изпълнение на програмния бюджет за полугодието на 2021 г.

Изтегляне: 413KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на НБКСРС към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 182KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 543KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 229KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 229KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 543KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2021 г.

Изтегляне: 229KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2021 г.

Изтегляне: 229KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

Изтегляне: 542KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.04.2021 г.

Изтегляне: 229KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2021 г.

Изтегляне: 540KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.

Изтегляне: 542KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на НБКСРС към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 182KB

Тримесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 539KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 542KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 233KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 540KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 562KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 28.02.2021 г.

Изтегляне: 233KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2021 г.

Изтегляне: 540KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г.

Изтегляне: 562KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.01.2021 г.

Изтегляне: 233KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2021 г.

Изтегляне: 556KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г.

Изтегляне: 542KB

Отчет за изпълнение на програмния бюджет за 2020 г.

Изтегляне: 537KB

Тримесечен отчет за разходите по бюджетни програми към 31.12.2020 г.

Изтегляне: 17KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.12.2020 г.

Изтегляне: 307KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Изтегляне: 541KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2020 г.

Изтегляне: 539KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.11.2020 г.

Изтегляне: 307KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2020 г.

Изтегляне: 540KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.11.2020 г.

Изтегляне: 538KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.10.2020 г.

Изтегляне: 305KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2020 г.

Изтегляне: 540KB

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.10.2020 г.

Изтегляне: 539KB

Тримесечен отчет за разходите по бюджетни програми към 30.09.2020 г.

Изтегляне: 17KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2020 г.

Изтегляне: 532KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2020 г.

Изтегляне: 532KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - 01.03.-30.09.2020 г

Изтегляне: 301KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2020 г.

Изтегляне: 532KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID 19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - 01.03.-31.08.2020 г.

Изтегляне: 306KB

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към полугодието на 2020 г. на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Изтегляне: 531KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2020 г.

Изтегляне: 542KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - 31.07.2020 г.

Изтегляне: 306KB

Тримесечен отчет за разходите по бюджетни програми към 30.06.2020

Изтегляне: 17KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г.

Изтегляне: 541KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019 г.

Изтегляне: 542KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г.

Изтегляне: 541KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - 30.06.2020 г.

Изтегляне: 306KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - 31.05.2020 г.

Изтегляне: 26KB

Обяснителна записка към отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства към 31.05.2020 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2020 г.

Изтегляне: 562KB

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки

Изтегляне: 26KB

Обяснителна записка към отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства към 30.04.2020 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2020 г.

Изтегляне: 562KB

Тримесечен отчет за разходите по бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Изтегляне: 17KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 29.02.2020 г.

Изтегляне: 553KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2020 г.

Изтегляне: 537KB

Месечният отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019 г.

Изтегляне: 553KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2019 г.

Изтегляне: 538KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2019 г.

Изтегляне: 562KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2019 г.

Изтегляне: 834KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г.

Изтегляне: 529KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2019 г.

Изтегляне: 501KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2019 г.

Изтегляне: 501KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2019 г.

Изтегляне: 545KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Изтегляне: 544KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Изтегляне: 544KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Изтегляне: 828KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Изтегляне: 896KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г.

Изтегляне: 545KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2020 г.

Изтегляне: 553KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г.

Изтегляне: 836KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Изтегляне: 840KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г.

Изтегляне: 836KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2019 г.

Изтегляне: 820KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2018 г.

Изтегляне: 837KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2019 г.

Изтегляне: 838KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2018 г.

Изтегляне: 835KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Изтегляне: 828KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Изтегляне: 20KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2018 г.

Изтегляне: 835KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2017 г.

Изтегляне: 20KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2018 г.

Изтегляне: 832KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2017 г.

Изтегляне: 20KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Изтегляне: 837KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Изтегляне: 837KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Изтегляне: 20KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Изтегляне: 20KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2018 г.

Изтегляне: 829KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г.

Изтегляне: 545KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г.

Изтегляне: 545KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2018 г.

Изтегляне: 839KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г.

Изтегляне: 501KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г.

Изтегляне: 837KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2017 г.

Изтегляне: 501KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г.

Изтегляне: 498KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2018 г.

Изтегляне: 834KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2017 г.

Изтегляне: 500KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2018 г.

Изтегляне: 835KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г.

Изтегляне: 541KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2017 г.

Изтегляне: 542KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2017 г.

Изтегляне: 541KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2016 г.

Изтегляне: 542KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2016 г.

Изтегляне: 543KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2016 г.

Изтегляне: 544KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2016

Изтегляне: 544KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2016 г.

Изтегляне: 543KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2016 г.

Изтегляне: 544KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2016

Изтегляне: 542KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2016 г.

Изтегляне: 543KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2016 г.

Изтегляне: 540KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2016 г.

Изтегляне: 543KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2016 г.

Изтегляне: 540KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2016 г.

Изтегляне: 542KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2016 г.

Изтегляне: 538KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 29.02.2016 г.

Изтегляне: 539KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2016 г.

Изтегляне: 539KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2015 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2015 г.

Изтегляне: 563KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2015 г.

Изтегляне: 563KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2015 г.

Изтегляне: 568KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2015 г.

Изтегляне: 564KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2015 г.

Изтегляне: 563KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2015 г.

Изтегляне: 393KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2015 г.

Изтегляне: 563KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2015 г.

Изтегляне: 563KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2015 г.

Изтегляне: 561KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2015 г.

Изтегляне: 395KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2015 г.

Изтегляне: 566KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2015 г.

Изтегляне: 567KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2015 г.

Изтегляне: 567KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2014 г.

Изтегляне: 527KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2014 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2014 г.

Изтегляне: 191KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2014 г.

Изтегляне: 191KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2014 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2014 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2014 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2014 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2014 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2014 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2014 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2014 г.

Изтегляне: 190KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2014 г.

Изтегляне: 190KB