Skip to the content
Menu
Национално бюро за Контрол на Специалните Разузнавателни Средства
Състав на Националното бюро за контрол на СРС

НБКСРС

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства (СРС), съхраняването и унищожавнето на информацията, получена чрез тях, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС

 

 

На основание чл. 34в, ал. 6, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства г-н Илко Желязков, заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства депозира искане пред Народното събрание на Република България за предсрочно прекратяване на правомощията си.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 15.06.2021 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се премества на административен адрес:

 

ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША“ № 18

 

 

На извънредно заседание, проведено на 25.05.2021 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) реши да извърши проверка дали спрямо г-н Стефан Янев – министър-председател на Република България са искани, разрешавани и прилагани неправомерно специални разузнавателни средства (СРС).

За изпълнение на дейностите си по чл. 34б, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства НБКСРС извършва наблюдение и контрол на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на СРС, съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното им използване.

 

 

На основание отразени на 20.05.2021 г. в медийното пространство изявления за неправомерно прилагани специални разузнавателни средства (СРС) спрямо представители на политически партии и разпореждане на наблюдаващ прокурор към Софийската градска прокуратура, НБКСРС на извънредно заседание реши да извърши проверка на всички процедури по искане, разрешаване и прилагане на СРС в Държавна агенция „Технически операции“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция борба с организираната престъпност и Дирекция „Вътрешна сигурност“ към Министерство на вътрешните работи.

Националното бюро ще извърши проверка и за законосъобразното съхраняване и унищожаване на информацията, получена чрез СРС, съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства.

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо

За подпомагане на Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи в борбата с епидемията от COVID-19, членовете и служителите на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства дариха четири специализирани болнични легла. Стойността на направеното дарение възлиза на сумата от 10 560 лв.

Втора Европейска конференция по разузнавателен надзор

Втора Европейска конференция по разузнавателен надзор

На 12 и 13 декември 2019 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия, председателя и заместник-председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства г-н Пламен Колев и г-н Илко Желязков, взеха участие във втората Европейска конференция по разузнавателен надзор, организиран от Нидерландския надзорен комитет за контрол на разузнаването и службите за сигурност.

Работна среща

Работна среща

На 27.11.2019 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) проведе работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС).