Skip to the content
Menu

Архив публични покани по ЗОП

Публична покана № 9040857/17.04.2015 г.

 „Техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства собственост на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и пътна помощ)”

Публична покана № 9040857/17.04.2015 г.

Изтегляне: 1623KB

Документация

Изтегляне: 11620KB

Приложение № 1 - Техническо задание

Изтегляне: 28KB

Приложение № 2 - Методика за определяне на оценка на офертите

Изтегляне: 18KB

Приложение № 3 - Техническа оферта

Изтегляне: 22KB

Приложение № 4 - Ценова оферта

Изтегляне: 21KB

Приложение № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1 ЗОП

Изтегляне: 24KB

Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 5 ЗОП

Изтегляне: 16KB

Приложение № 7 - Списък на услуги, сходни с предмета на ОП

Изтегляне: 48KB

Приложение № 8 - Списък на специалистите технически лица

Изтегляне: 51KB

Приложение № 9 - Списък-декларация на техническото оборудване

Изтегляне: 51KB

Приложение № 10 - Списък на сервизните бази в гр. София

Изтегляне: 44KB

Приложение № 11 - Проект на договор

Изтегляне: 88KB

Протокол № ИК-266/12.05.2015 г. от дейността на комисията за провеждане на процедурата

Изтегляне: 1619KB

Договор

Изтегляне: 8340KB

Публична покана № 9045955/15.09.2015 г.

 „Техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства собственост на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и пътна помощ)”