Skip to the content
Menu

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2021 г.

Доставка на 1 бр. изцяло електрически автомобил за нуждите на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства