Skip to the content
Menu

Годишен бюджет

Бюджет на НБКСРС за 2024 г. по чл. 48 от ЗДБРБ за 2024 г.

Изтегляне: 197KB

Проект на бюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 и 2026 г. в програмен формат

Изтегляне: 465KB

Бюджет на НБКСРС за 2023 г. по чл. 47 от ЗДБРБ за 2023 г.

Изтегляне: 197KB

Бюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. на НБКСРС

Изтегляне: 466KB

Бюджет на НБКСРС за 2022 г. по чл. 47 от ЗДБРБ за 2022 г.

Изтегляне: 197KB

Проект на бюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат

Изтегляне: 467KB

Бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на НБКСРС

Изтегляне: 417KB

Бюджет на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2021 г., приет с чл. 45 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., обнародван в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.

Изтегляне: 273KB

Проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. в програмен формат.

Изтегляне: 418KB

Бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 г. и 2022 г. в програмен формат.

Изтегляне: 359KB

Бюджет на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2020 г., приет с чл. 45 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., обнародван в ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г.

Изтегляне: 197KB

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат.

Изтегляне: 58KB

Бюджет на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2019 г., приет с чл. 45 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., обнародван в ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г.

Изтегляне: 519KB

Бюджет на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2018 г., приет с чл. 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., обнародван в ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.

Изтегляне: 523KB

Бюджет на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2017 г., приет с чл. 46 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., обнародван в ДВ, бр. 98 от 09.12.2016 г.

Изтегляне: 514KB

Бюджет на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2016 г., приет с чл. 46 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., обнародван в ДВ, бр. 96 от 09.12.2015 г.

Изтегляне: 202KB

Бюджет на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2015 г., приет с чл. 46 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., обнародван в ДВ, бр.107 от 24.12.2014 г.

Изтегляне: 159KB

Бюджет на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2014 г., приет с чл. 46 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., обнародван в ДВ, бр.109 от 20.12.2013 г.

Изтегляне: 156KB