Skip to the content
Menu

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

09.09.2020 г.

Доставка на 1 брой високопроходим автомобил 4x4, 4+1 места