Skip to the content
Menu

Уведомление по ЗСРС

 Съгласно разпоредбите на чл. 34ж от Закона за специалните разузнавателни средства, гражданина ще бъде уведомен единствено когато НБКСРС установи, че спрямо него са прилагани неправомерно специални разузнавателни средства.