Skip to the content
Menu

ОП след 15.04.2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2020 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Архив Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Архив публични покани по ЗОП

Архив публични покани по ЗОП (2)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9040857/17.04.2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9040857/17.04.2015 г.