Skip to the content
Menu

Профил на купувача

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, наричано по-нататък „Националното бюро“, е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, спазване на принципа на финансова обвързаност, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Националното бюро се извършват от председателя му.

 

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Националното бюро можете да получите от:

Елена Христова

главен секретар

служебен телефон:

02 9046644

мобилен телефон:

+359 877 922 333

E-mail

elena.hristova@nbksrs.bg