Skip to the content
Menu

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА ПО ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01. - 30.06.2016 Г.

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИСТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ