Skip to the content
Menu

Доклади

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022 Г.

Изтегляне: 8541KB

ANNUAL REPORT 2022

Изтегляне: 7585KB

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 Г.

Изтегляне: 1681KB

ANNUAL REPORT 2021

Изтегляне: 1159KB

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.

Изтегляне: 10148KB

ANNUAL REPORT 2020

Изтегляне: 1171KB

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 Г.

Годишен доклад НБКСРС за 2019 г.

Изтегляне: 18454KB

ANNUAL REPORT 2019

Изтегляне: 1135KB

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.

Годишен доклад НБКСРС за 2018 г.

Изтегляне: 3682KB

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 Г.

Годишен доклад НБКСРС за 2017 г.

Изтегляне: 4178KB

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 Г.

Годишен доклад НБКСРС за 2016 г.

Изтегляне: 13623KB

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА ПО ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01. - 30.06.2016 Г.

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015 Г.

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015 Г.

Изтегляне: 16127KB

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2015 Г.