Skip to the content
Menu

Огнян Стоичков Янакиев

Член

Дата на раждане: 01.04.1968 г. 

Образование и квалификация:

  • Висше образование: от 1988 г. до 1993 г. – СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по специалност „Право”. 

Професионален опит:

  • 1992 г. – стажант-юрист в Софийския градски съд.
  • от 1994 г. до 2009 г. – адвокат към Софийската адвокатска колегия.
  • от м. юли 2009 г. до м. март 2013 г. – народен представител в 41-то Народно събрание.
  • председател на Комисията по образование, наука, въпросите на децата, младежта и спорта;
  • член на Съвета на настоятелите на БАН.
  • от 2013 г. до 2018 г. – член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
  • от 21.12.2018 г. – избран от Народното събрание за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Чужди езици:

  • Английски
  • Руски