Skip to the content
Menu

Огнян Атанасов Атанасов

Член

Дата на раждане: 13.06.1958 г. 

Образование и квалификация:

  • Висше образование: от 01.10.1979 г. до 10.09.1983 г. – Национална спортна академия, магистър.
  • от 01.10.1978 г. до 10.09.1979 г. – УНСС, Счетоводна Отчетност.

Професионален опит:

  • от 1983 г. до 2000 г. – МВР, Бюро/Дирекция за оперативно издирване/ Дирекция "Оперативно издирване".
  • от 2000 г. до 2009 г. – МВР, директор на Дирекция "Оперативно издирване".
  • от 2009 г. до 2010 г. – Министерство на отбраната, главен мениджър по сигурността в търговско дружество "Терем” ЕООД.
  • от 01.03.2010 г. до 01.08.201З г. – Парламентарна подкомисия за контрол на СРС, директор на Дирекция "Информация и анализ" към 41-то Народно събрание.
  • от 2013 г. до 2018 г. – член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
  • от 21.12.2018 г. – избран от Народното събрание за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Чужди езици:

  • Английски
  • Руски