Skip to the content
Menu

Илия Ангелов Ганев

Член

Дата на раждане: 02.09.1959 г. 

Образование и квалификация:

 • Висш лесотехнически институт – гр. София, специалност „Механизация и автоматизация на горското стопанство и дърводобива“, магистър.
 • Курс за преквалификация в Академия на МВР – факултет за пожарна безопасност.
 • Курс по защита на класифицираната информация – Държавна комисия по сигурността на информацията.
 • Компютърно обучение в Институт за публична администрация и европейска интеграция.

Професионален опит:

 • от 1984 г. до 1986 г. – главен лесничей в горско стопанство „Беглика“, община Батак.
 • от 1986 г. до 2003 г. – началник на пожарна и аварийна безопасност – Пещера, Батак – РДВР-Пазарджик.
 • от 2004 г. до 2007 г. – главен експерт в дирекция „Защита на класифицираната информация“ на Държавна комисия по сигурността на информацията.
 • от 2007 г. до 2012 г. – член на Държавната комисия по сигурността на информацията.
 • от 2013 г. до 2018 г. – член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
 • от 21.12.2018 г. – избран от Народното събрание за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Чужди езици:

 • Френски
 • Руски