Skip to the content
Menu

Декларации за 2023 г.

№ и дата на подаване Имена Длъжност декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4
В-570/03.10.2023 г.  Бранимир Цанков Димитров главен експерт    ч. I - встъпителна    
В-571/03.10.2023 г.  Бранимир Цанков Димитров главен експерт    ч. II - встъпителна    
В-612/24.10.2023 г.  Елизавет Елиас Дуарте-Балев главен юрисконсулт   ч. II - встъпителна    
В-613/24.10.2023 г.  Елизавет Елиас Дуарте-Балев главен юрисконсулт   ч. I - встъпителна    
В-368/13.05.2024 г.  Елизавет Елиас Дуарте-Балев главен юрисконсулт   ч. II - ежегодна    
В-367/13.05.2024 г.  Елизавет Елиас Дуарте-Балев главен юрисконсулт   ч. I - ежегодна    
В-366/13.05.2024 г.  Цветомила Руменова Лозанова-Занева главен експерт, той и юрисконсулт   ч. II - ежегодна    
В-365/13.05.2024 г.  Цветомила Руменова Лозанова-Занева главен експерт, той и юрисконсулт   ч. I - ежегодна    
В-361/10.05.2024 г.  Момка Веселинова Апостолова началник на сектор, той и главен счетоводител   ч. I и  ч. II - ежегодна    
В-360/10.05.2024 г.  Мария Йорданова Радева главен експерт    ч. I и  ч. II - ежегодна    
В-351/30.04.2024 г.  Георги Николаев Кръстев главен експерт    ч. II - ежегодна    
В-350/30.04.2024 г.  Георги Николаев Кръстев главен експерт    ч. I - ежегодна    
В-341/19.04.2024 г.  Янко Николов Симеонов началник на сектор    ч. I и  ч. II - ежегодна    
В-335/15.04.2024 г.  Владимир Господинов Киров главен експерт    ч. I и  ч. II - ежегодна    
В-319/29.03.2024 г. Николай Йорданов Петров  главен експерт    ч. I и  ч. II - ежегодна    
В-318/29.03.2024 г. Красимир Колев Колев главен експерт    ч. I и  ч. II - ежегодна    
В-307/25.03.2024 г.  Бранимир Цанков Димитров главен експерт    ч. I и  ч. II - ежегодна    
В-304/20.03.2024 г.  Красин Веселинов Мешев главен експерт    ч. I и  ч. II - ежегодна